Онлайн Курс “Създай своя продажбен процес”

99.00 лв.149.00 лв.

Този курс е посветен изцяло на продажбения процес. Теорeтичната подготовка при него без съмнение е важна, но конкретни умения от практиката са много по-труднодостъпни. Доброто познаване на процесите, както и начинът на мислене и действие на клиента, ви позволяват да подобрите резултатите си като търговци и предприемачи.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат