Онлайн Курс “Основи на комуникацията в екипа”

99.00 лв.149.00 лв.

Този курс е посветен на основите на ефективната комуникация. Ще се запознаете последователно с ключовите инструменти, които ще ви помогнат като лидери и мениджъри да изразявате себе си, да предавате идеите и намеренията си, както и да разбирате другите по-умело и успешно.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат