Онлайн Курс “Предотвратяване и разрешаване на конфликти”

99.00 лв.149.00 лв.

Причините за възникването на един конфликт много често носят в себе си и възможността за решаването му и развитието на взаимоотношенията на ново ниво. В този курс ще научите основните причини за пораждането на конфликт и методи за справяне с конфликтни ситуации.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат