Онлайн Курс “Създаване на ефективни екипи”

149.00 лв.199.00 лв.

В този курс ще научите как да правите оценка на ефективността на екипа ви, как се създава устав на екипа и защо е важен. Ще имате възможност да се упражнявате и да разберете как да управлявате чрез целеполагане. Ще имате възможност заедно с екипа ви да разрешите даден казус по конкретна тема.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат