Онлайн Курс “Как да бъдем максимално продуктивни”

99.00 лв.149.00 лв.

Спомнете си последния път, когато бяхте много продуктивни. Какво правехте? Защо ви вървеше толкова гладко? Какви очаквания имахте вие и околните от представянето ви? Най- вероятно сте били най-продуктивни, когато:

  • сте имали ясни цели
  • могли сте да се концентрирате върху задачата
  • имали сте достатъчно от нужните ви ресурси
  • сте разбирали важността на задачата
  • сте работили усърдно, за да я изпълните

Тази комбинация от фактори води до оптимални резултати и това, което психолозите наричат „поток”. Когато сте в „потока”, сте спокойни и много ефективни. Това може да бъде много приятно и удовлетворяващо,  да ви мотивира да продължавате да работите и да постигате целите си. Намирате се в позитивен работен цикъл – стресът, безпокойството, объркването и скуката са далеч от вас. Може да звучи твърде хубаво, за да е вярно. Всъщност, от вас зависи да промените нещата така, че да работят по този начин.

 

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат