Онлайн Курс “Делегиране, Обратна Връзка и Ефективни Срещи”

149.00 лв.199.00 лв.

Кои са елементите, които ви превръщат в ефективен мениджър? Правилно ли делегирате вашите и чуждите отговорности и задължения? Давате ли адекватна обратна връзка? Ако смятате, че имате нужда от подобрение, този курс е именно за това – да ви научи как да делегирате и общувате правилно.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат