Онлайн Курс “Ефективно планиране и управление на времето”

149.00 лв.199.00 лв.

Планирането е изкуството да разпределяте своите ангажименти, така че да постигнете целите и приоритетите си за времето, с което разполагате.

Изправени пред безкрайните събрания, честите прекъсвания и задачи изникнали в последната минута, много лесно можете да бъдете заетипрез целия ден, докато проектите с най-висока степен на важност и вашите лични цели не срещат почти никакъв прогрес. Ето защо е толкова важно да знаете как да планирате своето време.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат