Онлайн Курс “Анализи в Excel: Формули и Функции”

149.00 лв.199.00 лв.

В този курс имате възможността да научите най-полезните от 450+ формули и функции в Excel и как да ги използвате по най-ефективния начин. Курсът започва с преглед на по-основните функции (SUM, AVERAGE и MAX) и няколко критични клавишни комбинации, с които и да ускорите работата ви с формули в Excel.

След това ще разберете как да намирате и извличате данни с функциите VLOOKUP и INDEX, да изчислявате суми посредством функции за преброяване, статистически функции. Ще се научите как да извличате данни посредством текстови функции, както и да използвате функции за дата, час, математически операции и масивни формули. Курсът е с фокус върху практически примери, които да ви помогнат лесно да преминете към използването на всички разгледани, най-ценни формули и функции във вашата собствена работа в Excel.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат