Онлайн Курс “Работа с Google Drive (Google Диск)”

149.00 лв.199.00 лв.

Google Drive е “виртуален склад” за всичко, което искате да ви е достъпно и под ръка в онлайн пространството. В него можете да съхранявате най-различни файлове и формати, да ги споделяте с други хора и да работите свързано с останалите Google инструменти.

Ако искате не просто да боравите с Google Drive, но и да го ползвате пълноценно – този курс ще ви покаже стъпките.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат