Онлайн Курс “Основи на Графичния дизайн”

99.00 лв.149.00 лв.

Как са възникнали правилата и законите в сферата на графиния дизайн?

В този курс ще придобиете необходимите начални познания, върху които да стъпите, ако сте начинаещ или да надградите вече наличните ви знания.

В курса ще се фокусираме малко повече върху теорията и историята зад дизайна такъв, какъвто го познаваме днес.os

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат