Онлайн Курс “Преговори и затваряне на сделката”

99.00 лв.149.00 лв.

Доброто презентиране и изграждането на доверие в клиента, към търговеца, продукта и компанията води до завършена сделка. Поведението на търговеца и неговото отношение спрямо продукта, който презентира, определят скоростта на достигане до тази сделка. Тук ще отбележим различни начини за изграждане на партньорство между търговеца и клиента, ще проследим и етапите за успешно завършване на продажбения процес.

 

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат