Онлайн курс “Презентационни умения”

99.00 лв.149.00 лв.

Как бихте могли да създавате убедителни и успешни презентации? Как да въздействате и да влияете върху аудиторията, така че посланието ви да достигне до нея по най-ефективния и желан от вас начин?

За да презентирате успешно е нужно усвояването на голямо разнообразие от знания, качества и умения. Добрите презентатори владеят думите и речта си, структурират и планират ефективно представянията си, служат си с езика на тялото и умеят да ангажират аудиторията.

В непрестанния поток на информация, идеи, продукти и услуги, отдавна вече не е достатъчно да имате добра идея, добър продукт, ясна и стойността информация. Начина, по който се изразявате и представяте себе си и вашата идея, е също толкова важен, ако не и понякога дори по-значим, за това как ще бъде прието вашето послание.

Този курс ще ви запознае с най-съществените методи и техники, с които да изградите вашата успешна презентация. От проучването и структурата на презентацията до въздействието върху аудиторията и премахването на бариерите пред вашето послание.

Курсът съдържа както видеа и текстове, така и поредица от инструменти, с които да създадете стойностна и ангажираща презентация.

 

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат