Онлайн Курс “Работа в екип и Групова динамика”

99.00 лв.149.00 лв.

Груповата динамика е сложен конструкт от взаимодействия и етапи на развитие. В този курс ще се сдобиете с основни инструменти за познаване и работа с динамиката във вашия екип, така че да го довете до желаните резултати и ефективност.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат