Онлайн Курс “Работа в условия на различия”

99.00 лв.149.00 лв.

Този курс ще ви изправи пред едно от най-големите изпитания за мениджърите – различията между хората. От една страна, тези различия са източника на разнообразие, креативност, възможност за неочаквани решения и достигане на неподозирани успехи. От друга страна, понякога тези различия създават неразбирателства и напрежение. Ще се запознаете с основни инструменти, които да ви помагат в ежедневието ви на лидери за преодоляване на различията и извеждане на най-доброто от подобни взаимодействия и ситуации.

Вариант за курса

Курс без сертификат, Курс с изпит и сертификат