Курс “Вътрешна комуникация и изграждане на фирмена култура” | Бизнес Академия

240.00 лв.

Форма на участие: Онлайн.

  • Тема 1: Корпоративната култура като предпоставка за растеж на бизнеса
  • Тема 2: Корпоративната култура и реакция на кризи
  • Тема 3: Културата на фирмата и employer branding
  • Тема 4: Управление на промяната

Лектор на курса: д-р Магдалена Иванова

Д-р Магдалена Иванова има над 15 години опит в медиите и „Връзките с обществеността“ като консултант, трейнър, медиа рилейшънс експерт, експерт по вътрешни комуникации, журналист и редактор. Тя е създател на регламент за устройство и функциониране на банков кризисен ПР, който се използва от една от банките в България. В момента е ПР мениджър на Българска болнична асоциация. Магдалена Иванова е доктор в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Завършила е Университета за национално и световно стопанство като бакалавър по Журналистика и масмедии и магистър по Връзки с обществеността.

Финансов журналист е с дългогодишен опит. Работила е като главен редактор на финансова онлайн медия и има опит като ръководител на отдел „Маркетинг и комуникации“ и специалист „Връзки с обществеността и комуникации“ в различни банкови институции. Водила е трейнинги пред различни аудитории по кризисни комуникации, комуникации с медии, вътрешни комуникации, управление на промяната, employer branding и др.

Форма на обучение

Онлайн с достъп до записи, Онлайн участие в момента на излъчване