Курс “Вътрешна комуникация и изграждане на фирмена култура” | Бизнес Академия

129.00 лв.240.00 лв.

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom;

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

28.02. (18:30-20:30) – Тема 1: Корпоративната култура като предпоставка за растеж на бизнеса
02.03. (18:30-20:30) – Тема 2: Корпоративната култура и реакция на кризи
07.03. (18:30-20:30) – Тема 3: Културата на фирмата и employer branding
09.03. (18:30-20:30) – Тема 4: Управление на промяната

Запис на лекциите: Всички участници регистрирали се с опция (достъп до записи), получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертификат

Лектор на курса: д-р Магдалена Иванова

Д-р Магдалена Иванова има над 15 години опит в медиите и „Връзките с обществеността“ като консултант, трейнър, медиа рилейшънс експерт, експерт по вътрешни комуникации, журналист и редактор. Тя е създател на регламент за устройство и функциониране на банков кризисен ПР, който се използва от една от банките в България. В момента е ПР мениджър на Българска болнична асоциация. Магдалена Иванова е доктор в направление „Обществени комуникации и информационни науки“. Завършила е Университета за национално и световно стопанство като бакалавър по Журналистика и масмедии и магистър по Връзки с обществеността.

Финансов журналист е с дългогодишен опит. Работила е като главен редактор на финансова онлайн медия и има опит като ръководител на отдел „Маркетинг и комуникации“ и специалист „Връзки с обществеността и комуникации“ в различни банкови институции. Водила е трейнинги пред различни аудитории по кризисни комуникации, комуникации с медии, вътрешни комуникации, управление на промяната, employer branding и др.

Форма на обучение

Онлайн с достъп до записи, Онлайн участие в момента на излъчване