Курс “Развитие и управление на хората и таланта в организацията” | Бизнес Академия

240.00 лв.

Форма на участие: Онлайн.

  • Тема 1: Основи на бранда като работодател – обещанието на бранда и EVP
  • Тема 2: Как каним и посрещаме хората? – Покани за работа и интервю, въвеждане и обучения
  • Тема 3: Как ги задържаме, развиваме и понякога… изпращаме? – Условия за развитие, вътрешна комуникация, exit интервюта
  • Тема 4: Позициониране на бранда като работодател – Стратегия, канали, примери за кампании, метрики

Лектор на курса: Венцислава Николова

Ръководител на екип в Еконт
Венцислава Николова е родена в гр. Русе. Завършва бакалавър по Стопанско управление, магистратура по Бизнес администрация и втора по Иновации и предприемачество. В момент учи маркетинг в Рим, Италия. През 2014-та година съ-основава НПО “Джъмп проджект” с идеята да запълни дупката между училищното и университетското образование и да подпомогне студенти и ученици в развитието на уменията им по комуникация, асертивност, презентационни умения, говорене пред публика, управление на времето и целеполагане. Собственик е на агенция за човешки ресурси Workvibes.

В Еконт заема позициите ръководител на екипи Подбор и Център за знание от 7+ години. Доброволец е и във Фондация “Еконт”, където участва активно в проекти, насочени към знание, образование и растеж на младите хора. За Венцислава фокус са хората, намирането на тяхното призвание и създаването на условия за свободно човешко развитие.

Форма на обучение

Онлайн с достъп до записи, Онлайн участие в момента на излъчване