Курс “Развитие и управление на хората и таланта в организацията” | Бизнес Академия

129.00 лв.240.00 лв.

Форма на участие: Онлайн
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom;

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса:

  • 14.03. – Тема 1: Основи на бранда като работодател – обещанието на бранда и EVP
  • 16.03. – Тема 2: Как каним и посрещаме хората? – Покани за работа и интервю, въвеждане и обучения
  • 21.03. – Тема 3: Как ги задържаме, развиваме и понякога… изпращаме? – Условия за развитие, вътрешна комуникация, exit интервюта
  • 23.03. – Тема 4: Позициониране на бранда като работодател – Стратегия, канали, примери за кампании, метрики

Запис на лекциите: Всички участници закупили опцията, с достъп до записите, получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертификат

Лектор на курса: Венцислава Николова

Ръководител на екип в Еконт
Венцислава Николова е родена в гр. Русе. Завършва бакалавър по Стопанско управление, магистратура по Бизнес администрация и втора по Иновации и предприемачество. В момент учи маркетинг в Рим, Италия. През 2014-та година съ-основава НПО “Джъмп проджект” с идеята да запълни дупката между училищното и университетското образование и да подпомогне студенти и ученици в развитието на уменията им по комуникация, асертивност, презентационни умения, говорене пред публика, управление на времето и целеполагане. Собственик е на агенция за човешки ресурси Workvibes.

В Еконт заема позициите ръководител на екипи Подбор и Център за знание от 7+ години. Доброволец е и във Фондация “Еконт”, където участва активно в проекти, насочени към знание, образование и растеж на младите хора. За Венцислава фокус са хората, намирането на тяхното призвание и създаването на условия за свободно човешко развитие.

Форма на обучение

Онлайн с достъп до записи, Онлайн участие в момента на излъчване