Курс “Мениджмънт и лидерство” | Бизнес Академия

240.00 лв.

Форма на участие: Онлайн

  • Тема 1: Стилове лидерство
  • Тема 2: Лидерство чрез автентичност
  • Тема 3: Създаване и управление на ефективен екип
  • Тема 4: Ефективни мениджърски инструменти

Лектор на курса: Нели Георгиева

Нели Георгиева завършва Психология със специалност Организационна психология в НБУ. Тя е ръководител на проекти и обучител в Training Academy, като важен фокус на работата й като обучител е да използва съвременни методи на обучение, наблягащи преди всичко на практическата насоченост на придобиване на знания и умения на обучаемите.

Като ръководител на проекти през последните години, Нели работи с водещи компании като HAPPY и Еконт Експрес, по изграждането и въвеждането на вътрешен стандарт за комуникация и обслужване на клиенти, както и провеждането на редица обучения по него. Успоредно с това е Мениджър Бизнес развитие в Training Academy – управлява комуникацията с ключови клиенти, ръководи екип от хора, който създава и модернизира нови обучителни модули и програми.

Форма на обучение

Онлайн с достъп до записи, Онлайн участие в момента на излъчване