Пакет от курсове: Бизнес Академия

490.00 лв.

Получавате пълен запис на всички обучения с 12-месечен достъп.

В програмата са включени 9 курса, които ще ви помогнат в кариерното развитие. Те са:

 • Бизнес модели и стратегии
 • Основи на предприемачеството
 • Създаване на бизнес план
 • Как да създадем успешен продукт – от идеята до реализацията
 • Ефективни продажби и преговори
 • Организационна ефективност и бизнес процеси
 • Комуникация и изграждане на корпоративна култура
 • Развитие и управление на хората и таланта
 • Мениджмънт и лидерство

Академията включва:

 • Пълен достъп до всички обучителни материали, допълнителни теми, наръчници, видеа и уроци
 • Неограничен достъп до запис от всички лекции в програмата, в рамките на една календарна годин