Създаване на Маркетинг план – М2-К5 (онлайн)

150.00 лв.

Форма на обучение

Онлайн обучение, Присъствено обучение