Комуникация, емоционална интелигентност и справяне с конфликти

300.00 лв.840.00 лв.

Таксата за участие включва:

  1. Учебни материали
  2. Кафе паузи + вода
  3. Сертификат за придобити умения
Опция за участие:

1 участник, 2-ма участници, 3-ма участници, 4-ма участници