Вътрешна комуникация и изграждане на корпоративна култура – M3-K2

150.00 лв.200.00 лв.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]“Вътрешна комуникация и изграждане на корпоративна култура” е вторият курс от Модул 3: “Модул Стратегически мениджмънт на Бизнес Академията.

Съдържание:

Курсът “Вътрешна комуникация и изграждане на корпоративна култура” се състои от:

 • Три обучителни лекции
 • Една лекция с гост-лектор
 • Една менторска среща
 • Един изпит
 • Допълнителни онлайн материали

В бизнеса все по-рядко се акцентира върху доброто управление и повече върху бляскавата и вълнуваща работа на лидерството.

Въпреки това, мениджърите са тези, които са отговорни всичко да върви гладко. И докато лидерите допринасят с визия, мисия и вдъхновение, всички тези неща нямат значение без въвеждането им в реалния бизнес, чрез добрия мениджмънт.

В този курс ще научите:

 • Какво представляват стиловете на лидерство и кои са те
 • Кои са ролите, които всеки добър мениджър следва да изпълнява
 • Как да делегирате
 • Как да давате качествена обратна връзка
 • Как да организирате и провеждате резултатни срещи
 • Какво представлява мотивацията и как да я поддръжате на високо ниво в екипа
 • Кои модели биха ви били полезни за постигане на дългосрочно удовлетворение и мотивация

Лектор:

Водещ на курса е Васил Симеонов. Васил Симеонов е тренер и обучител с над 7 години опит в сферата на преподаването и развиването на тренинги свързани с практическото развитие на когнитивни компетенции и умения в професионален и личностен план. Васил Симеонов е тренер в “Академията за Бизнес Умения и Предприемачество”, както и отделни тренинги свързани с развиването и употребата на резервните капацитети на мозъка, себеизразяването и креативността. Успоредно с това се занимава със създаване и модернизиране на индивидуални програми за подобряване на личната и екипната ефективност и качеството на употреба на когнитивните. Методите, които следва са базирани на уменията, които придобива в образованието си на културолог, различни социологични, антропологични и психологични дисциплини, както и науки свързани с достъпа и употребата на резервните умствени възможности – сугестопедия и резервология.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Форма на обучение

Онлайн обучение, Присъствено обучение