Участие в лекция “Основни бизнес метрики”

40.00 лв.60.00 лв.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]”Основни бизнес метрики” е втората тема от Курс 2: “Създаване на бизнес план” от Модул 1: “Бизнес и Предприемачество” на Бизнес Академията.

Съдържание:

Ключовият показател за ефективността (KPI) е количествено измерим показател, който отразява колко добре една организация постига своите заявени цели. С помощта на KPI ще можете да анализирате колко добре функционира вашата организация в даден аспект. В лекцията “Основни бизнес метрики” ще разберете кои са метриките, които задължително трябва да присъстват във вашия бизнес план и как да ги изследвате ефикасно.

Лектор:

Водещ на лекцията е Вергиния Накова. Вергиния Накова е маркетинг и бизнес консултант, сертифициран тренер на ефективни екипи, основател на MarketUp и Training Academy. Тя е професионален лектор с над 10 години опит, повече от 15 000 обучени мениджъри и търговци, бизнес коуч на едни от най-успешните български лидери, хиляди часа обучения, менторство и консултации в цяла Европа и Русия, работа с най-големите марки на пазара като HAPPY, MAZDA, Eurofootball, Green Life, Vivacom. Работи с водещи български компании, за подобряване на бизнес процесите, техните резултати чрез създаване на по-добра комуникация в и извън екипа, изграждане на маркетинг кампании и вътрешни тренинг програми за развитието на служителите.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Форма на обучение

Онлайн участие, Присъствено участие