Модул “Бизнес и Предприемачество”- присъствено обучение

400.00 лв.

Форма на обучение

Онлайн обучение, Присъствено обучение