Модул 2 “Маркетинг и продажби”- 2-ма участници

600.00 лв.

Форма на обучение

1 участник, 2-ма участници, 3-ма участници, 4-ма участници