Soft Skills Академия-безплатно участие

0.00 лв.

  • Модул: Ефективна комуникация – 14.06.2024г.
  • Модул : Емоционална интелигентност – 21.06.2024г.
  • Модул: Справяне с конфликтни ситуации – 28.06.2024г.
  • Модул: Целеполагане – 05.07.2024г.
  • Модул: Ефективно управление на времето- 12.07.2024г.