skip to Main Content

Какво представлява и как се използва управлението на таланти

В много компании не се търси специфично качество или талант от страна на служителите. Те са там, за да вършат работа – нищо друго. Но такъв равнодушен подход може да понижи напредъка и резултатите им дългосрочно.

Талантливите личности могат да донесат повече на организацията ви, отколкото техните по-неудовлетворяващо представящи се колеги, но когато талантът им бъде пренебрегнат, могат да стана подривни и да проявят таланта си някъде другаде.

Ако не успеете да оползотворите таланта на хората, с които работите, то тогава пилеете огромен потенциал за креативност, изобретателност и свежи идеи – все качества, които могат да ви изпратят пред вашите конкуренти.

В края на тази статия ще знаете как да управлявате вашия екип, така че да използвате уменията и способностите на членовете му по-най-добрия начин.

 • Какво представлява управлението на таланта?

Съвсем просто , „управлението на таланта“ означава да се увериш, че разполагаш с най-добрите хора в екипа си. Обикновено в него се включват четири неща:

 •  Привличане на талантливите хора;
 •  Развитие на способностите на хората във вашия екип;
 •  Обвързване на добре представящите се членове с екипа така, че да не пожелаят да отидат никъде другаде;
 •  Изграждане на приемственост между членовете, за да си осигурите „поток от таланти“, в случай някой от ключовите членове напусне.

 

 •  Привличане на правилните хора

Според Рихард Феърбанк, изпълнителен директор на Capital One, в повечето компании хората изразходват 2% от времето си за набиране на нов персонал и 75 %от времето си за управление на грешките, допуснати при набирането.

Всеки иска да работи за добър работодател. Талантливите кадри са в позиция сами да избират за кого да работят. За да успеете да ги привлече, вашата организация трябва да работи върху изграждането на много добра репутация.

Хората са най- продуктивни и успешни в своята работа, когато могат да демонстрирант талантите си. Като мениджър, вашата роля не бива да е свързана с опити да нагаждате поведението на хората си, за да се впишат в отредената им роля, а още от самото начало да избирате хората, които най- добре биха се справили с конкретната работа.

И така, как да привлечете талантливите хора? Най-очевидният отговор би бил “като им плащате добре”. Но тази стратегия не е винаги практична или по-скоро недостатъчна. Най- добрият начин да привлечете талантливите хора във вашата организация е правилно да разчетете техния потенциал и да им дадете подходящите условия и възможности, за да могат и желаят вашите таланти да впрегнат и използват своите най-силни страни, умения, качества.

Много често мениджърите наемат някого, за когото смятат, че има талант, а след това го внедряват в системата, така че да не може да използва пълния си потенциал. С други думи, не се предоставя възможност на хората да използват уменията и способностите, заради които са били наети. Това им действа обезсърчаващо, затова те скоро започват да търсят по-добри възможности някъде другаде.

 • Развитие на таланта

Една от най-големите грешки в мениджмънта е съсредоточаването върху моментното представяне на някого, вместо върху развитието на потенциала, който притежава. Много често на изгряващите звезди се предлагат посредствени възможности за развитие, които се фокусират върху способностите, които са им нужни за изпълнението на тяхната работа точно в този момент, вместо върху развитието на способностите, които ще са им нужни и за в бъдеще.

Опитайте се да не се фокусирате върху подобряването на слабите страни. Вместо това помислете за качествата, които са ви подтикнали първоначално да назначите дадения човек, неговите силни страни.

Ако искате екипът ви да бъде от хора – професионалисти на световно ниво, то трябва да помогнете на високопотенциалните си таланти да развият своите силни качества и умения до още по-високо равнище. Не възприемайте това като „контролирано развитие“, а като “упълномощаващо развитие“.

 •  Менторство

Менторството е един от най- силните и ефективни начини да развиете нечии таланти. Успешното менторство подобрява ангажираността сред индивидите, тъй като им демонстрира, че талантите им са оценени и организацията е отдадена на тяхното собствено израстване, и развитие.

Много е важно ръководителите на компанията активно да подкрепят това, за да са сигурни, че другите приемат ролите си на ментори сериозно. Те трябва точно и ясно да демонстрират отдадеността си към успеха на ментроските програми. Трябва да подсигурят това с добро финансиране и с нужния персонал за администрирането и оценяването на процеса. Също трябва да осигурят и време за срещите между менторите и наставляваните от тях таланти.

 •  Предизвиквателство

За да развиете най-талантливите си кадри, давайте им нови предизвикателства, които ги подбуждат да разгърнат своя потенциал и едновременно с това ги поддържат мотивирани и заинтересовани от работата, която вършат. Насърчавайте ги да бъдат инициативни и да покажат на какво са способни.

Много често работата е най- добрият начин да извлечете максимума от силните страни на някого и да му помогнете да неутрализира своите слабости, които може да задържат неговото развитие.

Често талантливите кадри се чувстват удовлетворени, когато им се предоставя високо ниво на автономност, затова ги подкрепяйте в посочването на областите, в които имат слабости и им помагайте в намирането на подходящи възможности за подобряването им.

 •  Признание

Повечето организации оценяват нуждата от разпознаване на отличителния принос, който техните най-ярки звезди имат към организацията. Но от време на време това бива пропускано от мениджърите на компанията.

Понякога мениджърите възприемат изключителното предствяне на някои индивиди като нещо нормално. Това може да накара членовете на екипа да се почувстват недооценени и обидени.

Признанието е жизнено важно за изграждането на ангажираност към организацията у членовете ѝ. Бъдете креативни в начина, по който оценявате успехите на вашите прогресиращи кадри.

 •  Възнаграждение

Някои хора казват, че „ако плащаш с фъстъци – получаваш маймуни“.

Дори във финансово трудни времена е много важно да плащате на най- добре представящите се хора от персонала това, което заслужават.

При нормални обстоятелства, служителите с висок потенциал влагат 20 % повече усилия от другите на същата длъжност. Ако третирате всички в екипа си еднакво, то тогава не правите достатъчно за да подкрепите и задържите хората, които са от най- голямо значение за компанията.

Много организации се тревожат от формирането на „фаворизирана група“, но проучванията показват, че повечето хора ( дори тези, които не са определяни като „високопотенциални“) работят по-усърдно и изглеждат по- щастливи, когато са част от система, в която добрите неща се случват на тези, които ги заслужават.

Там, където финансовите поощрения не са осъществими, трябва да бъдат обмислени други методи на възнаграждение, като гъвкавост на работното място, „свободни“ дни, специални обеди и др..

 •  Непрекъснато планиране

Ще настъпи момент, в който дори най-ценните ви кадри няма да бъдат на разположение на вашата компания, защото са решили да продължат напред, разболяли са се, пенсионирали са се или са напуснали поради други причини. Тези важни за компанията кадри най-вероятно са изиграли по-голяма роля за успеха на организацията от другите хора, и тяхната загуба може да ѝ нанесе значителни щети.

Управлението на таланта е полезен инструмент за да сте сигурни, че този вид промяна ще премине възможно най-леко. Идеята е да се създаде „канал за таланти“, така че винаги да има способен последовател, който е готов с охота да се впишe във всяка основна за организацията длъжност, ако има такава нужда. По този начин ще знаете от какви умения ще имате нужда в бъдеще, кой ги притежава и активно ще доразвивате тези умения.

Направете това като идентифицирате високопотенциалните си кадри измежду наличния персонал. Когато сте идентифицирали потенциалните заместници, работете върху подобряването на техните умения.

—————–

Управлението на таланти е жизнено важно за организацията в силно конкурентните пазари. Резултатите на организацията са наградата да притежавате талантлив и способен персонал. Отделните индивиди се радват на по-голяма удовлетвореност от работата си, а в същото време имат и възможността да доразвиват своите умения, знания и опит.

Back To Top

Вие нямате активен абонамент за Online Training Academy!

*Може да се използва само веднъж!