skip to Main Content

Защо социалните умения са толкова важни за успеха на всеки човек?

За да получите и задържите работна позиция, се нуждаете от богат репертоар от технически умения. Например, когато отивате при лекар, вие имате определени изисквания към това какви квалификации има и дали ще може да ви предпише правилното лечение.

Загърбвайки техническите умения, при кой лекар бихте отишли? При този, който се държи любезно и отговаря на всичките ви въпроси или при този, който ви третира като поредния номер в дългия му списък от прегледани пациенти?

По същия начин помислете дали вие бихте изпъкнали сред другите. Хората, който имат страхотна работна етика и окуражават своите колеги, са тези, които успяват.

Ето защо социалните умения са от значение

Техническите умения могат да ви помогнат за постигането на дадена цел и за спечелване на работна позиция, но начинът по който общувате с хората, е това, което ще ви отвори вратите в бъдеще.

Социалните умения, които са решаващи за вашето кариерно развитие, са: работна етика, поведение, комуникация, емоционална интелигентност и куп други личностни качества. Да умеете да се разбирате с хората и да притежавате позитивно мислене са обещаващи за успеха качества.

Проблемът е, че социалните умения биват омаловажавани и за разлика от професионалните, те по-рядко биват тренирани. По някаква причина фирмите очакват от хората да знаят как да се държат на работното си място, да не закъсняват, да поемат инициативата, да бъдат дружелюбни и да вършат висококачествена работа. Но много често те не подпомагат своите служители да придобият тези умения.

Затова е важно да се фокусирате върху развитието на социалните ви умения толкова, колкото се опитвате да развиете и техническите си познания.

  • Имате ли пропуски в социалните си умения?

Когато служителите ви притежават необходимите технически умения, но не умеят да комуникират помежду си, вие имате “пропуски” в социалните умения. Този вид умения са свързани с професионалните и ви помагат да организирате, и да използвате техническата си експертиза в пълна сила.

Ето няколко примера:

  • Ако вашата компания има добър продукт, но не умеете да задържате клиентите си.
  • Ако имате текучество на персонала и продължавате да преквалифицирате хора.
  • Когато сте наели мениджър, но той не е успешен лидер.
  • Ако има система на работа, но хората не са мотивирани.

Всъщност, всеки път когато не можете да акцентирате върху богатството на знанието, опита и обиграността на екипа, трябва да оцените нивото на комуникация и междуличностните качества във вашата фирма.

Работното място е създало междуличностна динамика, която не може да бъде игнорирана. Слушането, презентирането на идеи, решаването на конфликти и създаването на отворена и честна работна среда довеждат до правилно изграждане и поддържане на връзки с хората.

Точно тези връзки позволяват на хората да участват в отборни проекти, да показват уважение към останалите и да печелят подкрепа за техните цели.

Важно е да умеете да разпознавате жизнената роля на социалните умения във вашия екип и да работите не само върху своето личностно развитие, а и върху развитието и ефективността на колегите във вашата фирма.

Всички имат важно влияние върху комуникацията с клиенти, потребители, колеги, шефове. Колкото по-позитивно е държанието на човек, толкова по-здрави са връзките му с други хора. Това подхранва доброто отборно представяне и кара служителите да допринасят за доброто име и стратегия на фирмата.

—–

Социалните умения устремно се превръщат в жизненоважни умения в работната среда. Просто не е достатъчно да притежавате само технически умения, без развитието на меките, междуличностни, изграждащи връзки умения, които ви помагат да комуникирате и да си сътрудничите с другите.

Тези „човешки умения” са по-нужни от всякога. Фирмите се нуждаят от смислени начини да увеличат продуктивността си и да бъдат добри конкуренти. Работата в екип, ръководенето и комуникацията са подкрепени от развитието на меките умения.

Както споменахме по-горе, много компании не полагат усилието да информират екипите си как да развият тези умения и ги очакват наготово, но реалистично – няма начин това да стане без тренинг, фокусиран изцяло на комуникацията, който да обхваща целия персонал.

This Post Has 0 Comments

Вашият коментар

Back To Top