skip to Main Content
Цветознание
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

ЦВЕТОЗНАНИЕ

 

 В ТОЗИ УРОК ЩЕ НАУЧИМ:

1.Влияние на цветовете и основни деления
– Хроматични и ахроматични
– Топли и студени цветове
– Основни и допълнителни
– Спомагателни цветове
2.Основни характеристики на цвета
– Нюанс
– Оттенък
3.Създаване на цветна палитра
– Монохромна
– Аналогова
– Комплементарна
– Триада
– Сплит допълващи
– Тетрадична
4. Други цветови групи
– Земни цветове
– Черно и бяло
4. Психологическо въздействие на цветовете
5. Приложения за комбинация на цветове

ВЪВЕДЕНИЕ

Цветовете оказват голямо влияние върху възприемащия ги – те създават емоция, събуждат чувства, съдържат символика и създават хармония или дисхармония.

Най-основно цветовете се делят на ахроматични и хроматични. Като ахроматични са  черно, бяло и сиво, докато хроматични са всички останали.

Второто доста основно деление е на топли и студени цветове, където топлите са жълто, оранжево и червено, а студените са синьо, зелено и лилаво. Но тук нещата стават малко по-сложни и интересни, тъй като можем да имаме както топло, така и студено синьо, топло лилаво и студено лилаво и тн. – това зависи от нюанса на конкретния цвят. Почти всеки цвят може да се раздели на топъл и студен.

 

­

­­­

Едно топло синьо съдържа в себе си червено и леко лилавее. Едно студено синьо съдържа в себе си повече зелено. ­

Топло синьо /  Студено синьо

 

Както се вижда и усеща цветовете от студената гама създават усещане за студ, хлад, дистанция, докато топлите цветове ни напомнят за топлина, близост, емоционалност…

Също така цветовете биват основни и допълнителни. Основните цветове са жълто, червено и синьо. Допълнителните цветове се получават чрез комбинация на основните. Оранжевото е комбинация между жълто и червено, зеленото – между жълто и синьо, лилавото между червено и синьо.

Спомагателни пък са цветовете, които се получават от комбинацията между основните и допълнителните цветове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦВЕТА

Нюансите на цветовете са тяхната изменчивост в линията тъмно-светло. Когато към даден цвят прибавим бяло се получава пастелен цвят, който е по-светъл. Когато прибавим черно, цвета става по-тъмен.

Оттенъкът на цветова се характеризира с примесването му с друг цвят и получаването на 3-ти, който е подобен, но съдържа част и от предходно добавения цвят.

СЪЗДАВАНЕ НА ЦВЕТНА ПАЛИТРА

 

Цветната палитра, която избирате за работа може да е от 3, 5, 7 или повече цветове, зависи какъв ефект искаме да постигнем и за какво ги използваме. Тя е добре да се определи в началото на работния процес и е много важна част от въздействието на дизайна, който създавате.

Цветна палитра, която е изградена само от един цвят, от най-светлия до най-тъмния му вариант се нарича монохромна.

 

Аналогова цветна палитра или аналогови цветове са тройка от цветове, които стоят един до друг в цветния кръг. Например лилаво, топло и студено синьо.

 

Комплементарни цветове са противоположните цветове, каквито са жълтото и синьото, оранжевото и лилавото, червеното и зеленото…

 


Така наречената триада пък се получава от 3 цвята, които се намират на едно и също разстояние един от друг в цветния кръг. Такива са лилаво, зелено и жълто или жълто, червено и синьо. Но тук изключително важен е точно конкретният нюанс на цвета! (важно за кое – какво имаш предвид? Можеш ли да разясниш обогатиш твърдението?)

 

 

При сплит допълващи цветови палитри имаме 1 цвят, който сме избрали и двата съседни цвята на срещуположния му. Ако вземем жълтия цвят, той ще се комбинира с лилав и по-студено синия (които се намират от двете страни на противоположния на жълтия цвят – топло синия).

 

Тетрадичната цветова схема се получава когато избираме 2 противоположни цвята и не използваме нито един от тях, а използваме техните съседни. Ако разгледаме контрастната двойка жълто-синьо, използваме лилаво, студено синьо, жълто-зелено и жълто-оранжево.

 


ДРУГИ ЦВЕТОВИ ГРУПИ

Земните цветове не са включени в цветната палитра – те се получават от смесването на останалите цветове. Такива са кафявото и неговите нюанси- червеникаво кафяво (топъл), сиво-кафяво (студен)…

Черно и бяло
Влиянието на черното и бялото не трябва да бъде подценяванo.

Черното увеличава драматичния ефект на всеки цвят. Поставени до черно, топлите цветове изпъкват още по-силно.

Бялото от своя страна смекчава остротата и наситеността на цветовете. Чистотата, която излъчва бялото го прави подходящо за комбинация със всички цветове.

Комбинацията на избран цвят, в съчетание с черно и/или бяло, кара този цвят да изпъкне, акцентира се върху него.

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Различните светове влияят различно на хората. Психологичното им въздействие може да се определи по следния начин:

Кафяв – създава усещане за спокойствие и топлина, честност, здравословност и практичност, сигурност, надеждност и стабилност. Приема се за благоприличен, буржоазен цвят. Буди асоциации, като солиден и органичен.

Червен – това е цвета на любовта и живота, огъня и кръвта. Свързва се с енергия, здраве, сила, власт, мощ, решителност, страст и желание. Придава усещане за топлина и е емоционално наситен. Лесно се забелязва и често се използва за обозначаване на опасност или за съзблазняване, привличане на вниманието. Използва се и като символ на смелостта.

Оранжев – съчетава енергията на червеното и чувството на щастие от жълтото. Създава усещане за топлина, радост, ентусиазъм, очарование, щастие, креативност, решителност, атракция, успех, насърчаване и стимулиране. Свързва се със слънцето и тропиците. Олицетворява чувството за хумор, оптимизъм и приятелство.

Жълт – експанзивен е и създава движение, често доминира над другите. Привлича вниманието, винаги е следван от окото, а в най-ярките си нюанси може да е по-агресивен дори от червения. Повдига духа, весел е, стимулира комуникацията, създава затоплящ ефект и предизвиква бодрост. Символ е на слънчевата светлина, интелекта и вниманието към детайла.

Зелен – това е цвета на изцелението, здравето и хармонията. Създава усещане за хармония, спокойствие и благоденствие. Символизира екологията, естествената природна среда, щедростта, благородството, великодушието, възраждането и растежа. Този цвят е баланса между топлите и студените цветове.

Син – цветът на небето и морето. Създава усещане за лоялност, искреност и благочестие. Свързва се със стабилност, внушава власт, мъдрост, увереност, вяра, истина, интелект. Има успокояващ ефект, изразява безкрайност и чувство за прохлада. Символ е и на почтеност, достойнство и духовно извисяване.

Лилав – асоциира се със забавление, празничност и тържественост. Той е необичаен и необикновен, неземен и магичен. Хората или много го обичат или изобщо не го харесват. Често се асоциира с кралски особи, власт, благородство, лукс, амбиции.

Розов – нежен и деликатен, създава усещане за плахост, сладникавост, романтика, любов и приятелство. Обозначава женски качества – изисканост, изтънченост и пасивност. Много чувствен цвят е и внушава грижовност, нежност, невинност.

Бял – това е цвета на съвършенството. Свързва се със светлината, добротата, невинността, скромността и безопасността. Символизира раждането, успешно начало, вяра, чистота и простота.

Сив –този цвят е неутрален и е в хармония с всички цветове. Сериозен, умерен, безчувствен, студен и тих, това е цвета на 20-ти век – века на индустриализацията и високите технологии. Предполага към анализиране и атмосфера, без емоции.

Черен – контрастира добре с ярки цветове. Създава усещане за сериозност, мрак, потайност, престиж, елегантност, надеждност, изисканост, стил, простота и изтънченост. Чрез този цвят човек показва, че иска да е различен.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА КОМБИНАЦИЯ НА ЦВЕТОВЕ

Съществуват уеб приложения за комбинация на цветове. Някои от най-използваните са: Copaso – за цветови комбинации, Color for image – за опрделяне кода на цвета от избрана и качена снимка или рисунка, 0to255 – за показване на всички нюанси на даден цвят, Color Picker – инструмент за дизайнери и фото редактори, търсещи вдъхновяващи снимки на базата на опреден избран от тях цвят.

Линкове към програмите:
https://www.colourlovers.com/copaso

https://html-color-codes.info/colors-from-image/#

http://www.0to255.com/d9d483

http://colorpalettes.net/category/yellow/

 

 

Цветознание-Final

Вашият коментар

Цветознание
Оставащи уроци:

Този курс е част от “Академията за Графичен дизайн”. Виж повече и се включи тук.

ЦВЕТОЗНАНИЕ

 

 В ТОЗИ УРОК ЩЕ НАУЧИМ:

1.Влияние на цветовете и основни деления
– Хроматични и ахроматични
– Топли и студени цветове
– Основни и допълнителни
– Спомагателни цветове
2.Основни характеристики на цвета
– Нюанс
– Оттенък
3.Създаване на цветна палитра
– Монохромна
– Аналогова
– Комплементарна
– Триада
– Сплит допълващи
– Тетрадична
4. Други цветови групи
– Земни цветове
– Черно и бяло
4. Психологическо въздействие на цветовете
5. Приложения за комбинация на цветове

ВЪВЕДЕНИЕ

Цветовете оказват голямо влияние върху възприемащия ги – те създават емоция, събуждат чувства, съдържат символика и създават хармония или дисхармония.

Най-основно цветовете се делят на ахроматични и хроматични. Като ахроматични са  черно, бяло и сиво, докато хроматични са всички останали.

Второто доста основно деление е на топли и студени цветове, където топлите са жълто, оранжево и червено, а студените са синьо, зелено и лилаво. Но тук нещата стават малко по-сложни и интересни, тъй като можем да имаме както топло, така и студено синьо, топло лилаво и студено лилаво и тн. – това зависи от нюанса на конкретния цвят. Почти всеки цвят може да се раздели на топъл и студен.

 

­

­­­

Едно топло синьо съдържа в себе си червено и леко лилавее. Едно студено синьо съдържа в себе си повече зелено. ­

Топло синьо /  Студено синьо

 

Както се вижда и усеща цветовете от студената гама създават усещане за студ, хлад, дистанция, докато топлите цветове ни напомнят за топлина, близост, емоционалност…

Също така цветовете биват основни и допълнителни. Основните цветове са жълто, червено и синьо. Допълнителните цветове се получават чрез комбинация на основните. Оранжевото е комбинация между жълто и червено, зеленото – между жълто и синьо, лилавото между червено и синьо.

Спомагателни пък са цветовете, които се получават от комбинацията между основните и допълнителните цветове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЦВЕТА

Нюансите на цветовете са тяхната изменчивост в линията тъмно-светло. Когато към даден цвят прибавим бяло се получава пастелен цвят, който е по-светъл. Когато прибавим черно, цвета става по-тъмен.

Оттенъкът на цветова се характеризира с примесването му с друг цвят и получаването на 3-ти, който е подобен, но съдържа част и от предходно добавения цвят.

СЪЗДАВАНЕ НА ЦВЕТНА ПАЛИТРА

 

Цветната палитра, която избирате за работа може да е от 3, 5, 7 или повече цветове, зависи какъв ефект искаме да постигнем и за какво ги използваме. Тя е добре да се определи в началото на работния процес и е много важна част от въздействието на дизайна, който създавате.

Цветна палитра, която е изградена само от един цвят, от най-светлия до най-тъмния му вариант се нарича монохромна.

 

Аналогова цветна палитра или аналогови цветове са тройка от цветове, които стоят един до друг в цветния кръг. Например лилаво, топло и студено синьо.

 

Комплементарни цветове са противоположните цветове, каквито са жълтото и синьото, оранжевото и лилавото, червеното и зеленото…

 


Така наречената триада пък се получава от 3 цвята, които се намират на едно и също разстояние един от друг в цветния кръг. Такива са лилаво, зелено и жълто или жълто, червено и синьо. Но тук изключително важен е точно конкретният нюанс на цвета! (важно за кое – какво имаш предвид? Можеш ли да разясниш обогатиш твърдението?)

 

 

При сплит допълващи цветови палитри имаме 1 цвят, който сме избрали и двата съседни цвята на срещуположния му. Ако вземем жълтия цвят, той ще се комбинира с лилав и по-студено синия (които се намират от двете страни на противоположния на жълтия цвят – топло синия).

 

Тетрадичната цветова схема се получава когато избираме 2 противоположни цвята и не използваме нито един от тях, а използваме техните съседни. Ако разгледаме контрастната двойка жълто-синьо, използваме лилаво, студено синьо, жълто-зелено и жълто-оранжево.

 


ДРУГИ ЦВЕТОВИ ГРУПИ

Земните цветове не са включени в цветната палитра – те се получават от смесването на останалите цветове. Такива са кафявото и неговите нюанси- червеникаво кафяво (топъл), сиво-кафяво (студен)…

Черно и бяло
Влиянието на черното и бялото не трябва да бъде подценяванo.

Черното увеличава драматичния ефект на всеки цвят. Поставени до черно, топлите цветове изпъкват още по-силно.

Бялото от своя страна смекчава остротата и наситеността на цветовете. Чистотата, която излъчва бялото го прави подходящо за комбинация със всички цветове.

Комбинацията на избран цвят, в съчетание с черно и/или бяло, кара този цвят да изпъкне, акцентира се върху него.

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ

Различните светове влияят различно на хората. Психологичното им въздействие може да се определи по следния начин:

Кафяв – създава усещане за спокойствие и топлина, честност, здравословност и практичност, сигурност, надеждност и стабилност. Приема се за благоприличен, буржоазен цвят. Буди асоциации, като солиден и органичен.

Червен – това е цвета на любовта и живота, огъня и кръвта. Свързва се с енергия, здраве, сила, власт, мощ, решителност, страст и желание. Придава усещане за топлина и е емоционално наситен. Лесно се забелязва и често се използва за обозначаване на опасност или за съзблазняване, привличане на вниманието. Използва се и като символ на смелостта.

Оранжев – съчетава енергията на червеното и чувството на щастие от жълтото. Създава усещане за топлина, радост, ентусиазъм, очарование, щастие, креативност, решителност, атракция, успех, насърчаване и стимулиране. Свързва се със слънцето и тропиците. Олицетворява чувството за хумор, оптимизъм и приятелство.

Жълт – експанзивен е и създава движение, често доминира над другите. Привлича вниманието, винаги е следван от окото, а в най-ярките си нюанси може да е по-агресивен дори от червения. Повдига духа, весел е, стимулира комуникацията, създава затоплящ ефект и предизвиква бодрост. Символ е на слънчевата светлина, интелекта и вниманието към детайла.

Зелен – това е цвета на изцелението, здравето и хармонията. Създава усещане за хармония, спокойствие и благоденствие. Символизира екологията, естествената природна среда, щедростта, благородството, великодушието, възраждането и растежа. Този цвят е баланса между топлите и студените цветове.

Син – цветът на небето и морето. Създава усещане за лоялност, искреност и благочестие. Свързва се със стабилност, внушава власт, мъдрост, увереност, вяра, истина, интелект. Има успокояващ ефект, изразява безкрайност и чувство за прохлада. Символ е и на почтеност, достойнство и духовно извисяване.

Лилав – асоциира се със забавление, празничност и тържественост. Той е необичаен и необикновен, неземен и магичен. Хората или много го обичат или изобщо не го харесват. Често се асоциира с кралски особи, власт, благородство, лукс, амбиции.

Розов – нежен и деликатен, създава усещане за плахост, сладникавост, романтика, любов и приятелство. Обозначава женски качества – изисканост, изтънченост и пасивност. Много чувствен цвят е и внушава грижовност, нежност, невинност.

Бял – това е цвета на съвършенството. Свързва се със светлината, добротата, невинността, скромността и безопасността. Символизира раждането, успешно начало, вяра, чистота и простота.

Сив –този цвят е неутрален и е в хармония с всички цветове. Сериозен, умерен, безчувствен, студен и тих, това е цвета на 20-ти век – века на индустриализацията и високите технологии. Предполага към анализиране и атмосфера, без емоции.

Черен – контрастира добре с ярки цветове. Създава усещане за сериозност, мрак, потайност, престиж, елегантност, надеждност, изисканост, стил, простота и изтънченост. Чрез този цвят човек показва, че иска да е различен.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА КОМБИНАЦИЯ НА ЦВЕТОВЕ

Съществуват уеб приложения за комбинация на цветове. Някои от най-използваните са: Copaso – за цветови комбинации, Color for image – за опрделяне кода на цвета от избрана и качена снимка или рисунка, 0to255 – за показване на всички нюанси на даден цвят, Color Picker – инструмент за дизайнери и фото редактори, търсещи вдъхновяващи снимки на базата на опреден избран от тях цвят.

Линкове към програмите:
https://www.colourlovers.com/copaso

https://html-color-codes.info/colors-from-image/#

http://www.0to255.com/d9d483

http://colorpalettes.net/category/yellow/

 

 

Цветознание-Final

Вашият коментар

Back To Top