ПРОГРАМАТА Е ОТВОРЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

График на Академията

Програма График на Модул 1 - Основи на предприемачеството

Дата

Формат

Заглавие

04.10.2021, 18:30-20:00 (Пн.)

Онлайн на живо

Тема 1, Начало на Академията, запознаване на участниците, запознаване с програмата, графика и гост-лекторите

05.10.2021, 18:30-20:30 (Вт.)

Онлайн на живо

Тема 2, курс “Бизнес Модел Canvas” – Гост-лектор Марио Пешев, CEO Devrix

06.10.2021, 18:30-21:00 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Упражнение в група – Бизнес модели и иновации

07.10.2021, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

Николай Недялков, CEO Tixi и Весела Лесова, CEO Vidas

12.10.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

Тема 1 “Инструменти за бизнес анализ”

11.10.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция (самоподготовка)

Тема 2 “Бизнес стратегии” 

13.10.2021, 18:30-21:00 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Упражнение в група – Бизнес анализ

14.10.2021, 18:30-20:00 (Четв.)

Онлайн сесия с гост-лектори

Виктор Билянски, Co-founder ScaleFocus, Огнян Попов, Основател BroshuraBG

16.10.2021, 10:00 – 11:00 (Съб.)

Менторска онлайн среща

Среща с ментор, на живо

17.10.2021, През целия ден (Нед.)

Изпит – онлайн

Изпит

Програма График на Модул 2 - Маркетинг и Продажби

Дата

Формат

Заглавие

18.10.2021, 18:30-21:30  (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция  (самоподготовка)

19.10.2021, 18:30-21:30  (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция  (самоподготовка)

20.10.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Онлайн  упражнение в група, с лектор на живо

21.10.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Лекция с гост – лектор (онлайн групова среща, с гост-лектор на живо)

25.10.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция 1, курс “Стратегически маркетинг” (самоподготовка)

26.10.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция 2, курс “Стратегически маркетинг” (самоподготовка)

27.10.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Лекция 3, курс “Стратегически маркетинг” (онлайн упражнение в група на живо)

28.10.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Лекция 4, курс “Стратегически маркетинг” (онлайн групова среща с гост-лектор на живо)

01.11.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция 1, курс “Бизнес развитие” (самоподготовка)

02.11.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция 2, курс “Бизнес развитие” (самоподготовка)

03.11.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Лекция 3, курс “Бизнес развитие” (онлайн упражнение на живо в група, с лектор на живо)

04.11.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Лекция 4, курс “Бизнес развитие” (онлайн групова среща с гост-лектор на живо)

08.11.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн упражнение на живо

Тема 1: Курс “Ефективни преговори”, курс с гост-лектор Силвия Павлова, Основател Wooden Spoon

09.11.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн упражнение на живо

Тема 2: Курс “Ефективни преговори”, курс с гост-лектор Силвия Павлова, Основател Wooden Spoon

10.11.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо 

Тема 3: Курс “Ефективни преговори”, курс с гост-лектор Силвия Павлова, Основател Wooden Spoon

11.11.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Гост-лектори

13.11.2021, 10:00 – 11:00 (Съб.)

Менторска онлайн среща

Среща с ментор, на живо

14.11.2021, 10:00 (Нед.)

Изпит – онлайн

Изпит

Програма График на Модул 3 - Мениджмънт и Лидерство

Дата

Формат

Заглавие

15.11.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция 1, курс “Лидерство и мениджмънт” (самоподготовка)

16.11.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция 2, курс “Лидерство и мениджмънт” (самоподготовка)

17.11.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо 

Лекция 3, курс “Лидерство и мениджмънт” (онлайн упражнения в група, с лектор на живо)

18.11.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост лекция

Лекция 4, курс “Лидерство и мениджмънт” (онлайн упражнение в група, с лектор на живо)

22.11.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция 1, курс “Създаване и управление на екип” (самоподготовка)

23.11.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция 2, курс “Създаване и управление на екип” (самоподготовка)

24.11.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Лекция 3, курс “Създаване и управление на екип” (онлайн упражнения в група, с лектор на живо)

25.11.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Лекция 4, курс “Създаване и управление на екип” (онлайн  групова среща с гост- лектор на живо)

30.11.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция (самоподготовка)

30.11.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция (самоподготовка)

01.12.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо 

Лекция с лектор (онлайн  групова среша, с гост-лектор на живо)

02.12.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Лекция с гост – лектор (онлайн  групова среша  с гост-лектор на живо)

04.12.2021, 10:00-11:00 (Съб.)

Менторска онлайн среща

Среща с ментор, на живо

05.12.2021, 10:00 (Нед.)

Изпит – онлайн

Изпит

Програма График на Модул 4 - Управление на Бизнес

Дата

Формат

Заглавие

06.12.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция 1, курс “Бизнес процеси и организационна ефективност” (самоподготовка)

07.12.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция 2, курс “Бизнес процеси и организационна ефективност” (самоподготовка)

08.12.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Лекция 3, курс “Бизнес процеси и организационна ефективност” (онлайн упражнение в група, с лектор на живо)

09.12.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Лекция 4, курс “Бизнес процеси и организационна ефективност” (онлайн групова среща с гост-лектор на живо)

13.12.2021, 18:30-21:30 (Пн.)

Онлайн лекция

Лекция 1, курс “Създаване на бизнес план” (самоподготовка)

14.12.2021, 18:30-21:30 (Вт.)

Онлайн лекция

Лекция 2, курс “Създаване на бизнес план” (самоподготовка)

15.12.2021, 18:30-21:30 (Ср.)

Онлайн упражнение на живо

Лекция 3, курс “Създаване на бизнес план” (онлайн упражнение в група, с лектор на живо)

16.12.2021, 18:30-21:30 (Четв.)

Гост-лекция

Лекция 4, курс “Създаване на бизнес план” (онлайн групова среща с гост – лектор на живо)

18.12.2021, 10:00-11:00 (Съб.)

Менторска онлайн среща

Среща с ментор 

19.12.2021, 10:00 (Нед.)

Изпит – онлайн

Изпит

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас:

За допълнителни въпроси и нужда от информация относно програмата на Бизнес Академия 2021, курсовете и графика, моля, свържете се с:

Нели Георгиева,

тел. 0876986446,
email: neli@trainingacademy.bg

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Свържете се с нас:

За допълнителни въпроси и нужда от информация относно програмата на Бизнес Академия 2021, курсовете и графика, моля, свържете се с:

Нели Георгиева,

тел. 0876986446,
email: neli@trainingacademy.bg