ПРОГРАМАТА Е ОТВОРЕНА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Основни стъпки при изграждането на бизнес план

В тази лекция част от курс “Създаване на бизнес план” – Модул 1, Академия за Бизнес умения и предприемачество,  ще разгледаме кои са нужните инструменти при подготовка за съставяне на бизнес план, както и ще разгледаме детайлни шаблони, по които се създава един бизнес план. 

Изгледайте видеото, а по-надолу можете да откриете и статия на тема “Защо ни е нужен бизнес план и за какво ни помага”.

Защо ни е нужен бизнес план?

Бизнес планът представлява основната ви стратегия, която ръководи усилията ви към успех. Рисковано е да започнете бизнес без да имате бизнес план. Но той, сам по себе си, не трябва да е просто единичен документ, който изработваме, когато започваме бизнес, а после оставяме в някое чекмедже. Напротив, бизнесът е динамичен и бизнес планът също трябва да е. Той ще се променя с развитие на бизнеса ви и с променянето на целите му. Ето обаче кои са главните причини такъв да ни е необходим.

Когато напишете своя бизнес план, вие ще можете да определите дали идеята ви за нов бизнес е осъществима. Планът ви ще играе ролята на предпазна мрежа, която ви спестява пари и време, понеже ако видите, че идеята ви е неосъществима, можете да се откажете от нея преди да сте започнали. Което е по-добре, отколкото да започнете да работите върху идеята си и да откриете, че тя няма да проработи.

Често пъти идеята ви за бизнес може да се докаже като неосъществима на някой етап от изготвяне на бизнес плана. Това ви освобождава да преминете към по-добра идея. Не бива обаче да забравяте да вложите достатъчно време и усилия в проучването и изработването на бизнес план, смятайки, че идеята ви е осъществима, без да имате доказателствата за това. Колкото повече знаете за индустрията, за конкуренцията, за потенциалните клиенти – толкова по-добре.

Когато изготвяте бизнес план, вие обръщате внимание на широките цели на вашия бизнес, а също и на малките детайли. Тоест, при този процес ще разгледате също изготвянето на бюджет, маркетинг планирането и други елементи от успешното развитие. Това, от своя страна, ще ви осигури по-гладък начален период и по-малко непредвидени проблеми.

Благодарение на проучването при изготвянето на бизнес план вие ще определите целевата си аудитория, пазарното си предложение, ще се спрете на най-подходящата цена и ще изготвите стратегия за продажбата и доставката на продуктите. Освен това ще разработите бюджет, който ще ви помогне да се справите с началните финансови изисквания на бизнеса.

В началото вероятно ще имате нужда от начален капитал, който да ви позволи да започнете бизнеса си. Без бизнес план обаче не можете да получите заем от финансови институции или финансиране от инвеститори.

Но това е валидно и ако бизнесът ви вече е функционален от известно време. В такава ситуация също може да имате нужда от финансиране, например за да закупите нов имот. Ако имате актуализиран бизнес план, кандидатстването за заем или намирането на инвеститори ще бъде улеснено и ще имате по-голям шанс за успех.

Без значение какъв точно е методът на управление на бизнеса ви, може да имате нужда от инвеститори. Да, можете да използвате различни методи, за да привлечете тяхното внимание в началото. След това обаче ще ви трябва добре написан документ, който да могат да проучат и по който да могат да преценят дали да ви помогнат.

Бизнес планът ви ще бъде добре проучен от потенциалните инвеститори и те вероятно ще направят свои проучвания, за да са сигурни, че написаното в него е вярно. Не се притеснявайте от това, понеже след като сте направили качествени и обширни собствени проучвания, то бизнес планът ви ще е на високо ниво.

Ако смятате да започнете бизнес, то е важно да имате бизнес план. Но същото е валидно и за бизнеси, които действат в индустрията си от известно време. Все пак тези бизнеси, които устояват, биват динамични, тоест, те се променят и растат. Затова, когато поставите нови цели пред себе си, трябва да преразгледате оригиналния си бизнес план.

Когато направите това, можете да видите кои от целите си сте постигнали, какви промени трябва да бъдат направени и в коя посока трябва да насочите растежа на компанията. По този начин изготвянето на нов, осъвременен бизнес план ще ви помогне лесно и ефективно да планирате бъдещото развитие на своя бизнес.

В началото вероятно ще се чудите как точно да стурктурирам плана си, откъде да започна и коя е първата стъпка, за да реализирам бизнеса си. Без бизнес план обаче няма как да бъдете сигурни в това, което стартирате.

Но това е валидно и ако бизнесът ви вече е функционален от известно време. В такава ситуация също може да имате нужда от промян, например, но ако не разполагате с бизнес план, няма как да знаете кое е нещото, което е необходимо да промените и какво ще последва от тези промени. Ако имате актуализиран бизнес план, самите вие ще бъдете по-уверени и сигурни в това, което предстои!

Надяваме се, че добре показахме защо бизнес планът е необходим както за нови бизнес идеи, така и за установени бизнес начинания. За да разберете повече за изготвянето му, за цялостната бизнес стратегия и за всяка стъпка по пътя, запишете се в Академия за Бизнес умения и предприемачесвто. Там ще се запознаем с всички аспекти от създаването и развитието на бизнес, включително изготвяне на бизнес план, маркетинг, управление на проекти, на екипи и други!

Най-цялостната бизнес програма в българия!

Стартира на 5-ти октомври - онлайн!​

Сред предимствата на програмата е достъпът до допълнителните материали към всеки курс, както и записите от всички упражнения и лекции.

 Участниците споделят като най-силно усещането по време на упражненията в група, срещите с гост-лектори и възможността за работа в групи. Менторската подкрепа и индивидуалният подход по време на програмата са сред най-ценните за всички курсисти.

Бизнес програма в 4 модула и 15 курса

Най-цялостната бизнес академия в България с модули за лидерство, предприемачество, маркетинг и продажби.​

Онлайн с упражнения и срещи на живо

Иновативна форма на обучене с онлайн материали, работилници на живо, менторски групи и гост лектори.​

Практика с ТОП мениджъри и бзинес лидери

Имате възможност да се срещнете и да почерпите опит от едни от най-успешните български предприемачи.

Интегриран цялостен подход

Това е иновативна система за обучение, която съчетава гъвкавостта и възможностите на самоподготвката с интерактивната и реална работа по действителни проекти.

Такси и регистрация

ПАКЕТ ОТ КУРСОВЕ "БИЗНЕС АКАДЕМИЯ"

590 лв.
 • Участие в 15 пълни курса от академията
 • 6-месечен достъп до материалите и курсовете
 • Участие на живо (онлайн) в груповеите сесии с гост лектори
 • Участие на живо (онлайн) в групови упражнения
 • Участие на живо (онлайн) в менторски срещи
 • Сертификати за завършени модули, след успешно положен изпит
 • Диплома за завършена академия, след успешно взети изпити
 • 8 индивидуални коучинг сесии за развитието на вашия бизнес или идея
 •  

ОНЛАЙН УЧАСТИЕ В
БИЗНЕС АКАДЕМИЯ 2021

900 лв.
 • Участие в 15 пълни курса от академията
 • 6-месечен достъп до материалите и курсовете
 • Участие на живо (онлайн) в груповите сесии с гост лектори
 • Участие на живо (онлайн) в груповите упражнения
 • Участие на живо (онлайн) в менторски срещи
 • Сертификати за завършени модули, след успешно положен изпит
 • Диплома за завършена академия, след успешно взети изпити
 • 8 индивидуални коучинг сесии за развитието на вашия бизнес или идея
 •  

ПРОГРАМА ЗА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ БИЗНЕС АКАДЕМИЯ 2021

2500 лв.
 • Участие в 15 пълни курса от академията
 • 6-месечен достъп до материалите и курсовете
 • Участие на живо (онлайн) в груповите сесии с гост лектори
 • Участие на живо (онлайн) в груповите упражнения
 • Участие на живо (онлайн) в менторски срещи
 • Сертификати за завършени курсове, след успешно положен изпит
 • Диплома за завършена академия, след успешно взети изпити
 • 8 индивидуални коучинг сесии за развитието на вашия бизнес или идея
 •