БА5-М2-К1 Стратегически маркетинг

В този курс ще се научите на всичко необходимо за това да построите вашата маркетингова стратегия, така че тя да достигне до правилните клиенти, по подходящ и запомнящ се начин, независимо от платформите и медиите, които намирате за приоритетни.

Какво ще научите:

  • Всички видове съществуващи пазари
  • Към кой пазар принадлежите вие и как да се позиционирате в него пълноценно
  • Как да създадете и поддържате стратегически успешна маркетингова стратегия
  • Изчерпателен набор от различни видове стратегии за малък, среден и голям бизнес
  • Кои са метриките, които да следвате при създаване и оценка на маркетингова стратегия