БА5-М3-К1 Ефективно лидерство

Съдържание

Разгъни
15.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Стилове лидерство (онлайн самоподготовка)
16.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Лидерство чрез автентичност (онлайн самоподготовка)
17.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Упражнение на живо
18.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Среща на живо с гост-лектори
Допълнителни материали
Обратна връзка