БА5-М3-К4 Онлайн курс “Комуникация и управление на конфликти” (Допълнителен курс)

Курсът “Комуникация и управление на конфликти” е четвъртият курс от Модул 3 “Мениджмънт и лидерство”, който е допълнителен и изцяло онлайн.

  • Ще имате достъп до теоретичната част от курса.
  • Ще имате неограничен достъп до курса в рамките на една година.
  • По време на курса ще можете да се свържете с лектора, за да зададете вашите въпроси.

Съдържание

Разгъни