БА5-М4-К1 Бизнес процеси и организационна ефективност

Съдържание

Разгъни
29.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Организационна ефективност (онлайн самоподготовка)
30.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Създаване и управление на бизнес процеси (онлайн самоподготовка)
01.12.2021 | 18:30 - 20:30 | Упражнение на живо
02.12.2021 | 18:30 - 20:30 | Среща на живо с гост-лектори
Допълнителни