БА5-М4-К2 Създаване на бизнес план

Съдържание

Разгъни
06.12.2021 | 18:30 - 20:30 | Съдаване на бизнес план (онлайн самоподготовка)
07.12.2021 | 18:30 - 20:30 | Съдаване на маркетнг план (онлайн самоподготовка)
08.12.2021 | 18:30 - 20:30 | Упражнение на живо
09.12.2021 | 18:30 - 20:30 | Упражнение на живо
Обратна връзка