БА5-М3-К2 Създаване и управление на ефективни екипи

Съдържание

Разгъни
Ефективни екипи
ТЕМА 2: МОТИВАЦИЯ В ЕКИПА
24.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Упражнение на живо
25.11.2021 | 18:30 - 20:30 | Среща на живо с гост-лектори