БА6 – К1 – Бизнес модели и стратегии

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

22.11. (18:30-20:30) – Тема 1: Етапи и кризи в развитието на бизнеса
24.11. (18:30-20:30) – Тема 2: Дефиниране на бизнес модела;
29.11. (18:30-20:30) – Тема 3: Елементи на Business Model Canvas;
01.12. (18:30-20:30) – Тема 4: Иновации и иновативни бизнес модели;

Запис на лекциите: Всички участници получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертификат