БА6 – К2 – Основи на предприемачеството

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

06.12. (18:30-20:30) – Тема 1: Видове стартиращи компании, инвеститори и финансиране
08.12. (18:30-20:30) – Тема 2: Работа със съдружници – разпределение на роли и задължения
13.12. (18:30-20:30) – Тема 3: Управление на разрастваща се организация (процеси, правила, структура)
15.12. (18:30-20:30) – Тема 4: Как да презентираме проекта си (инвеститори, клиенти, партньори)

Запис на лекциите: Всички участници получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертифика