БА6 – К3 – Създаване на бизнес план

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

03.01. (18:30-20:30) – Тема 1: Подготовка и темплейти за създаване на бизнес план
05.01. (18:30-20:30) – Тема 2: Основни бизнес метрики
10.01. (18:30-20:30) – Тема 3: Сметкоплан
12.01. (18:30-20:30) – Тема 4: Маркетинг план

Запис на лекциите: Всички участници получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертифик