БА6 – К4 – Как да създадем успешен продукт – от идеята до реализацията

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

17.01. (18:30-20:30) – Тема 1: Развитие на идеята – проучване, разработване и анализ
19.01. (18:30-20:30) – Тема 2: Разработване на проекта – създаване, оценка, ценообразуване
24.01. (18:30-20:30) – Тема 3: Реализация на идеята – инструменти за планиране и мониторинг
26.01. (18:30-20:30) – Тема 4: Оценка на първите резултати – анализ, проследяване и подобряване

Запис на лекциите: Всички участници получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертификат