БА6 – К6 – Организационна ефективност и бизнес процеси

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

14.02. (18:30-20:30) – Тема 1: Организационна ефективност
16.02. (18:30-20:30) – Тема 2: Инструменти за повишаване на организационната ефективност
21.02. (18:30-20:30) – Тема 3: Създаване и управление на бизнес процеси – Част 1
23.02. (18:30-20:30) – Тема 4: Създаване и управление на бизнес процеси – Част 2

Запис на лекциите: Всички участници получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертификат