БА6 – К7 – Kомуникация и изграждане на корпоративна култура

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

28.02. (18:30-20:30) – Тема 1: Корпоративната култура като предпоставка за растеж на бизнеса
02.03. (18:30-20:30) – Тема 2: Корпоративната култура и реакция на кризи
07.03. (18:30-20:30) – Тема 3: Културата на фирмата и employer branding
09.03. (18:30-20:30) – Тема 4: Управление на промяната

Запис на лекциите: Всички участници получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертификат