БА6 – К9 – Мениджмънт и лидерство

Форма на участие: Онлайн и присъствено
– Онлайн участие: чрeз платформата Zoom

Времетраене: Курсът включва 4 бизнес работилници, като продължителността на всяка една от тях е от 18:30ч. до 20:30ч.

График на курса: 

28.03. (18:30-20:30) – Тема 1: Стилове лидерство
30.03. (18:30-20:30) – Тема 2: Лидерство чрез автентичност
04.04. (18:30-20:30) – Тема 3: Създаване и управление на ефективен екип
06.04. (18:30-20:30) – Тема 4: Ефективни мениджърски инструменти

Запис на лекциите: Всички участници получават 6 месечен достъп до записите от курса.

Издаване на сертификат: Да, всеки участник получава сертификат