БА5-М1-К1 Бизнес модели и стартиране на бизнес

 

Всеки бизнес е динамична структура, която минава през конкретни етапи в своето развитие. Този курс ще ви запознае с различните съществуващи бизнес модели, както и етапите, през които всеки бизнес преминава ще можете да направите самооценка на това къде вие се намирате и кои са приоритетите, които следва да имате към актуална за вас и вашия бизнес ситуация.

Какво ще научите от курса: 

  • Кои са основните етапи на бизнес развитие
  • Какво да приоритизирате спрямо етапа, на който се намирате във вашия бизнес
  • Да разпознавате и разграничавате различните видове бизнес модели

 

Съдържание

Разгъни
04.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Откриване на Бизнес Академията - онлайн на живо
05.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Етапи и кризи в развитието на организацията (онлайн самоподготовка)
06.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Бизнес модел Canvas - Упражнение на живо с гост лектор
07.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Среща на живо с гост-лектори
Допълнителни материали
Обратна връзка