БА5-М1-К2 – Създаване на бизнес стратегия

Съдържание

Разгъни
11.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Инструменти за анализ (онлайн самоподготовка)
12.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Основни бизнес стартегии (онлайн самоподготовка)
13.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Създаване на бизнес стратегия (упражнение в група на живо)
14.10.2021 | 18:30 - 20:30 | Среща на живо с гост-лектори
16.10.2021 | 10:00 - 11:30 | Онлайн менторска среща – подготовка за изпит