skip to Main Content
Google и Дисплейна Реклама

Характеристики

Времетраене: 3 часа
Записани: 195
Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 30 урока

Основна информация

Дисплейната реклама продължава да бъде водещ рекламен дигитален канал в България. В този курс ще научите как да управлявате успешно различни видове дисплейни кампании, ще се запознаете с дисплейната мрежа на Google, конвенционалната диспелейна реклама и програматик решенията. Ще придобиете знания с фокус и върху мрежата за търсене в Google и ще се запознаете с основните принципи при създаване и управление на рекламни кампании в най-големия сайт за търсене и в дисплейната мрежа като цяло.

Какво ще научите?

  • Как да създавате и управлявате кампании в мрежата за търсене на Google
  • Как да създавате и управлявате кампании в дисплейната мрежа на Google
  • Основни процеси при управление на конвенционална дисплейна реклама
  • Предимства на програматик решенията
  • Ще разгледаме дигиталния медиен пазар за 2018-та година

 

За кого е този курс?

За тези от вас, които търсят кариерна реализация в света в дигиталните услуги, или чието естество на работа изисква познания в сферата на маркетинга.

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали цялата информация по темата “Google и Дисплейна Реклама”….

За да продължите, трябва да имате абонамент

Този материал е част от специализираното съдържание на Master Academy.

Включи се сега!

Лектор: Александра Русева
За лектора
Като собственик Александра е управлявала над 40 проекта в социалните мрежи.

Отзиви

Сподели ни

Google и Дисплейна Реклама

Основна информация

Дисплейната реклама продължава да бъде водещ рекламен дигитален канал в България. В този курс ще научите как да управлявате успешно различни видове дисплейни кампании, ще се запознаете с дисплейната мрежа на Google, конвенционалната диспелейна реклама и програматик решенията. Ще придобиете знания с фокус и върху мрежата за търсене в Google и ще се запознаете с основните принципи при създаване и управление на рекламни кампании в най-големия сайт за търсене и в дисплейната мрежа като цяло.

Характеристики

Времетраене: 3 часа
Записани: 195
Оценяване: Изпит
Сертификат: Да
Брой уроци: 30 урока

Какво ще научите?

  • Как да създавате и управлявате кампании в мрежата за търсене на Google
  • Как да създавате и управлявате кампании в дисплейната мрежа на Google
  • Основни процеси при управление на конвенционална дисплейна реклама
  • Предимства на програматик решенията
  • Ще разгледаме дигиталния медиен пазар за 2018-та година

 

За кого е този курс?

За тези от вас, които търсят кариерна реализация в света в дигиталните услуги, или чието естество на работа изисква познания в сферата на маркетинга.

Описание и Съдържание

В този курс сме събрали цялата информация по темата “Google и Дисплейна Реклама”….

За да продължите, трябва да имате абонамент

Този материал е част от специализираното съдържание на Master Academy.

Включи се сега!

Лектор

Лектор: Александра Русева
За мен
Като собственик Александра е управлявала над 40 проекта в социалните мрежи.
Back To Top