Цялостна програма за развитие на търговски умения-Master Sales Academy 2020

Съдържание

Разгъни
Тема 1: ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОДАЖБИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЪРГОВСКА КУЛТУРА
ТЕМА 2: ФОРМУЛАТА ЗА ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ
ТЕМА 3: ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ И ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА
ТЕМА 4: ПРЕЗЕНТИРАНЕ И СРЕЩИ С КЛИЕНТ
ТЕМА 5: ПСИХОЛОГИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ
ТЕМА 6: СПРАВЯНЕ С ВЪЗРАЖЕНИЯТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА ДОВЕРИЕ
1 от 2