Lifetime достъп {Пакет от Сертификационни курсове} 

490.00 лв.

Получавате достъп до:

  • Пакет от курсове: Бизнес Академия – Основи на предприемачеството, Маркетинг и Продажби, Мениджмънт и Управление на бизнеса;
  • Мастър клуб – над 150 обучения – записа от участие на гост-лектори в предишни издания на Бизнес Академия, BookClub, видео курсове и обучения за бизнес, маркетинг и мениджмънт.
Форма на обучение

12-месечен достъп (Пакет от курсове: Бизнес академия + Мастър Клуб), Lifetime достъп (Пакет от курсове: Бизнес академия + Мастър Клуб)