Мениджмънт академия-безплатно участие

0.00 лв.

  • Модул: Лидерство – 20.09.2024г.
  • Модул : Създаване и управление на екип – 27.09.2024г.
  • Модул: Роли и работа в екип – 04.10.2024г.
  • Модул: Делегиране – 11.10.2024г.
  • Модул: Даване на ефективна обратна връзка – 18.10.2024г.
  • Модул: 6. Ключът към мотивацията на екипа – 25.10.2024г.

Изчерпан

Форма на обучение

Мениджмънт академия – Основна програма, Мениджмънт академия – Практическа програма