Менторски коучинг “Комуникация, емоционална интелигентност и справяне с конфликти”

700.00 лв.

  •  Онлайн курс с неограничен достъп
  •  Участие в целодневна работилница/семинар
  •  Въпроси към лектора
  •  Обратна връзка
  •  Менторска среща и подкрепа
  •  Сертификат за придобити умения